BethulieMuseumBuilding
 
NationalMonumentPlaque
 
Gewel
 
MuseumFront
 
Wall
 
Oven
 
PellissierCemetery
 
StoneWall
 
Garden
 
Bell
 
Pram
 
Couch
 
Bowls
 
Kappie
 
ApteekBlik
 
Portrette
 

Ontstaan van die sendingshuisie
Bethulie het sy onstaan te danke aan die stigting van twee sendingstasies. Die Londense Sendinggenootskap met Kolbe en Clark wat sendingwerk onder die San gedoen het vanaf 1828-1832. Daarna het die Paryse Sendinggenootskap die sendingstasie oorgeneem en het Jean Pierre Pellissier as 27 jarige jong sendeling hom hier gevestig op 5 Mei 1833. Hy is kort tevore op 22 April 1833 met Martha Murray getroud. Op aanmoediging en uitnodiging van Pellissier vestig Kaptein Lephoi van die Tlhaping hom hier op 14 Oktober 1833 met1800 volgelinge. Op 4 Maart 1863 word die stasie as dorp geproklameer nadat Lephoi die grond verkoop het. Die meeste Tlhaping en ook Lephoi het die gebied verlaat. Die sendinghuis word deur Pellissier behou. Hy het sy sendingwerk voortgesit onder die oorblywende Tlhaping tot met sy dood op 11 Junie 1867.


Van huis tot museum
Die sendinghuis is in 1835 voltooi deur C Gosselin, 'n Franse sendeling-bouer. Die platdakvertrekke is in 1852 en 1856 aangebou.

Na JP Pellissier se dood in 1867 het Martha Pellissier nog hier aangebly tot haar dood in 1887.Van ongeveer 1874 het die drie kinders van haar dogter Hortense Scott by haar ingewoon. Haar huis het altyd oopgestaan vir besoekers, hooggeplaastes en mense in nood.

Na haar dood is die huis op ‘n openbare veiling deur die Holms-familie gekoop wat vir ongeveer 20 jaar hier gewoon het. Die huis was ook op ‘n stadium as losieshuis gebruik
Die gedagte van ’n museum vir Bethulie het tydens die Van Riebeeck fees.in 1952 ontstaan by me De Swardt, die skoolhoof se vrou. In 1956 is die huis teruggekoop deur die Pellissier familie.wat dit daarna aan die munisipaliteit se Eeufees Museumkomitee skenk om dit in ‘n museum te verander. Dit word tot ‘n spogmuseum ontwikkel.
In 1975 neem die Vrystaatse Provinsiale Administrasie die museum oor en ontwikkel dit in die eerste temamuseum van die provinsie. In die proses word heelwat artefakte van die museum weggeneem. In 1979 word die gebou vir die laaste keer deur die Provinsiale Administrasie gerestoreer en in stand gehou. Die gebou word as ’n nasionale gedenkwaardigheid verklaar.
Sedert 2008 is onderhandelinge deur lede van die gemeenskap aangeknoop met die Provinsiale regering om die gebou te restoreer en die museum se bestuur oor te neem.


Nuus en toekomsplanne
Die 5 jaar se onderhandeling tussen die Bethulie Erfnisstigting en die Vrystaatse regering het vrugte afgewerp deurdat die Departement van Sport, Kuns, Kultuur en Ontspanning die proses om die museum aan die gemeenskap te oorhandig byna afgehandel het. As deel van die onderhandelinge is die meeste vewyderde artefakte teruggebring. Die Departement ondersteun die Bethulie Erfnisstigting op verskeie wyses soos met kundige raad en uitstallings.
Die Bethulie Erfnisstigting is geregistreer as ’n Nie-winsgewende Organisasie.
Die Vrystaatse Departement van Openbare Werke sal die verwaarloosde gebou herstel en het reeds ‘n opname van die werk kom doen. Die gebou en die grond sal die eiendom van die Provinsiale Regering bly, met gebruiksreg deur die Stigting.


Toekomsplanne
Die museum is reeds’n gewilde besoekpunt vir toeriste en die potensiaal moet uitgebrei word.
Die breë gemeenskap se betrokkenheid en deelname is baie belangrik vir sukses.
‘n Groot uitdaging vir die Stigting is om fondse te bekom vir die bedryf van die museum. Projekte soos die verkoop van items op die maandelikse dorpsmark het alreeds vrugte afgewerp.
Die uitstallings sal uitgebrei word met die klem op:
die geskiedenis van die verskillende kultuurgroepe uit te beeld
bekende persone
gebeure soos die bou van die Gariepdam
strukture soos voorbeelde van San en Thlaping huisvesting
Aktiwiteite vir fondsgenerering en gemeenskapsbetrokkenheid soos
‘n lewendige museum met demonstrasies, aktiwiteite en speletjies
‘n museumwinkel
die maandelikse produkte mark hier te huisves
‘n karavaanpark
gemeenskaplike groente- en kruietuin
‘n teetuin.


Gebeure
‘n Opedag om die museum bekend te stel was op 13 en 14 Sept 2013 beplan in samewerking met die Vrystaatse Departement van Sport, Kuns, Kultuur en Ontspanning. Hierdie was baie goed besoek.


Die museumerf
Behalwe vir die besondere Pellissier familiebegrafplaas is die volgende te sien wat dateer uit die Pellissier tydperk: ’n bakoond, die kloktoring, oorblyfsels van die dam, die groentetuin se uitleg, granaatbome en die klipmuur om die erf.


Uitstallings en versamelings
Die volgende breë temas word tans uitgebeeld
Die sendingtydperk, huishoudelike artikels en meubels, die Anglo-Boereoorlog, die San en swart stamme, fotos van gemeenskapleiers

Versamelings wat weggepak is sluit in:
Landbougereedskap en werktuie; klere vanuit die 1800’s; inligting oor verskeie persoonlikhede


Die Bethulie Erfenisstigting
Die bestuursliggaam van die museum funksioneer as ‘n Nie-winsgewende organisasie.
Dit  is geregistreer in terme van Wet71 van 1997 met verwysingsnommer 121-009NPO
Die grondwet is ter insae vir belangstellendes. Die lede van die huidige bestuur is: Trudie Venter (voorsitter), Emmelia Pretorius (sekretaresse), Sidney Goodman, Denise Jacobs, Walter Kasa, Pula Tshegare, Dean Victor en Louisa Klopper ( Munisipaliteitsverteenwoordiger)


Besoeke/Navrae/Kontakbesonderhede
Die museum sal sodra die oorname afgehandel is deur vrywilligers beman word en sal dus nie elke dag en heeldag oop wees nie. Skakel 083 630 8849 of 083 251 3555 vir ’n besoek of vir navrae.
Of e-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.


Ondersteun ons asseblief
Ons ontvang graag artefakte, inligting (mondeling of geskrewe) wat met Bethulie en die omgewing se geskiedenis verband hou.
Idees en vrywillige hulp sal verwelkom word
Donasies: finansiële skenkings kan in ons rekening inbetaal word. Donasies tydens besoeke is ook baie welkom


© 2013 Bethulie Erfnisstigting